Pileus

Pileus er en applikasjonsleverandør. Ikke en som selger deg lisenser og spør hvor det skal installeres, men en som leverer applikasjonen dit den hører hjemme - til brukeren.

Enda et "hosting" og "outsourcing" firma? Ja, det også.

Men det skal mere til.

Det skal kompetanse til. Kompetanse på applikasjoner - på akkurat de applikasjonene du som kunde bruker. Kompetanse på forretningsprosesser, slik at vi kan være rådgiver og partner for din virksomhet. Derfor har Pileus konsulenter, arkitekter og utviklere på de applikasjonene vi leverer. I tillegg til et driftstilbud med alle fasiliteter, og svært høy oppetid.